023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine
 • Saopštenje povodom 9. maja, Međunarodnog dana pobede nad fašizmom i Dana Evrope

  stop fasizmu sSvake godine 9. maj obeležava se kao jedan od najznačajnijih praznika na svetu. Ovog datuma proslavlja se Međunarodni dan pobede nad fašizmom 1945. godine. Na današnji dan podsećamo se svih 60 miliona žrtava fašizma i boraca poginulih u drugom svetskom ratu.

  Opširnije
 • Multietnička feministička mreža Vojvodine podržala romsku zajednicu u Ukrajini i Ukrajinski narod

  Multietnička feministička mreža Vojvodine podržala je danas romsku zajednicu u Ukrajini i ukrajinski narod zbog invazije Rusije na tu zemlju. „Želimo da pošaljemo poruke podrške ukrajinskom narodu, kao i romskoj zajednici koja je tamo i koja preživljava razne vrste torture, traume, rasizma i diskriminacije”, navela je Vesna Ćerimović iz Udruženja Roma Novi Bečej.

  Opširnije
 • Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv rasizma

  protiv rasizma sUdruženje Roma Novi Bečej i danas kao i tokom proteklih godina povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasizma ukazuje na  porodično i partnersko nasilje, na rasizam  i  diskriminaciju, na kršenje ljudskih prava, ugovorene dečje brakove i na važnost obrazovanja.

  Opširnije
 • Gostovanje u emisiji :,,Mi danas"- tema kako ćemo sprečiti dečje brakove u romskim naseljima?

  mi danas sVesna Ćerimović, aktivistkinja Udruženja Roma Novi Bečej – SOS telefon na jezicima nacionalnih manjina gostovala je u emisiji „Mi danas“ na televiziji K1, 16.3.2022. godine i govorila o problemima sa kojima se aktivistkinje i SOS konsultantkinje suočavaju u radu na prevenciji i zaštiti devojčica od dečijih brakova.

  Opširnije
 • Mesec romskog ženskog aktivizma

  nisi sama logoKampanja „Mesec romskog ženskog aktivizma“ sprovodi se od 8. marta do 8.aprila svake godine, a Multietnička feministička mreža Vojvodine će ove godine sprovesti šest akcija „Na kafi, protiv rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije“, u okviru projekta „Unapređenje bezbednosti žena u Srbiji -Nisi sama“ podržanog od strane Norveške vlade i UNWOMEN kancelarije u Srbiji.

  Opširnije
 • Održano Romsko veče

  romsko vece sDana 23.12.2021. godine u Novom Bečeju održano je „Romsko veče“  u okviru projekta „Igrom kroz romsku istoriju“. Tokom večeri izložena je romska nošnja, gosti su pesmom i igrom predstavili romsku igru i dodeljene su zahvalnice Romkinjama dugogodišnjim aktivistkinjama i saradnicama Udruženja.

  Opširnije

Nasilje nad ženama

Definicija nasilja nad ženama po dokumentima Ujedinjenih nacija

Nasilje nad ženama je ispoljavanje istorijski nejednakih odnosa društvene moći između muškaraca i žena koji su doveli do diskriminacije i dominacije nad ženama od strane muškaraca i do sprečavanja potpunog napretka žena. Nasilje nad ženama je jedan od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji u odnosu na muškarce.  Nasilje nad ženama je prepreka u postizanju jednakosti, razvitka i mira.


Deklaracija o eliminaciji nasilja nad ženama, Rezolucija Generalne skupštine UN 48/104 od 20 decembra 1993. & Pekinška deklaracija - Platforma za akciju, par. 118. Četvrte svetske UN konferencije o ženama, Peking, 1995. & Rezolucija 54/134 Generalne skupštine UN 1999.kada je UN usvojio da je 25 novembar Medjunarodni dan protiv nasilja nad ženama.

Diskriminacija

USTAV REPUBLIKE SRBIJE / Zabrana diskriminacije / Član 21

Pred Ustavom i zakonom svi su jednaki.

Svako ima pravo na jednaku zakonsku zaštitu, bez diskriminacije.

Zabranjena je svaka diskriminacija, neposredna ili posredna, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

Rasizam

Osporavanje ljudskih prava na temelju rasne pripadnosti, utemeljene na  zamisli da su neke rase superiorne u odnosu na druge.