023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

Usluge individualnih razgovora žena može da dobije svakog radnog dana od 12h do 15h na sledeći broj telefona: 023/775-843

Konsultantkinje se vode osnovnim principima, a to je da:

 • Sva ispričana iskustva na SOS telefonu i u individualnim razgovorima ostaju poverljiva
 • Veruje se iskazu žena koje su preživele nasilje
 • Žena nikad nije kriva za nasilje koje je preživela
 • Nasilnik je odgovoran za nasilje
 • Nasilnikova je krivica i sramota

Konsultantkinje podržavaju žene:

 • Da prave siguronosni plan ukoliko su u opasnim situacijama
 • Da znaju koje institucije im mogu ponuditi koju vrstu podrške
 • Da izađu iz logike žrtve i ćutanja i budu proaktivne u procesu izlaženja iz nasilja
 • Da postave granice prema nasilju
 • Da razrade svoja traumatska iskustva i osnaže svoje pozitivne osobine
 • Da veruju sebi i ponovo zavole sebe
 • Da razmotre moguće izbore i izaberu kako žele da žive