023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

Ekonomsko osnaživanje Roma

Udruženje Roma Novi Bečej zajedno sa Romskim ženskim centrom "Bibija" iz Beograda, sprovelo je projekat ekonomskog osnaživanja Romkinja i Roma kroz obuku i edukaciju. U ovom projektu ukupno je učestvovalo petstotina Roma i Romkinja iz Novog Bečeja, Beograda, Pančeva i Lazarevca, a obuku, odnosno kurseve, završilo je njih sto troje.

Evropske integracije: od otvaranja do zatvaranja poglavlja u pregovorima sa EU

Serijal „Šira slika“: Šta Srbija radi pred vratima Evropske unije?
TV serijal “Šira slika” ovom prilikom se bavi evropskim integracijama Srbije. Svoju proevropsku orijentaciju i političku volju da postane članica EU Srbija je iskazala još 2000. godine posle demokratskih promena.