023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

beograd 11.12.06U periodu 11 - 12. juna 2018. godine u Beogradu, Udruženje Roma Novi Bečej i Romski ženski centar „Rromnjako Ilo“ organizovalo je za članice Romske ženske mreže Banata trening „Strahovi i postavljanje granica“. To je jedan od nekoliko obuka u seriji jačanja kapaciteta aktivistkinja Ženske romske mreže Banata i aktivistkinja Udruženja Roma Novi Bečej da odgovore i pružaju usluge ženama žrtvama seksualnog nasilja i silovanja i sprečavanja sagorevanja u tom procesu.