023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

Međunarodni dan devojčica obeležava se svake godine, na današnji dan, 11. oktobra. Cilj obeležavanja ovog datuma je da se promoviše osnaživanje devojčica i ostvarivanje njihovih ljudskih prava istovremeno skrećući pažnju na izazove sa kojima se devojčice širom sveta suočavaju.

U Srbiji, romske devojčice žive po strogim patrijarhalnim normama i žrtve su prakse ranih, ugovorenih, dečijih brakova. Tokom sestomesecnog perioda u 2018. godini primile smo na savetovanje i pružanje podrške 7nov prijavljenih slučaja ugovorenih maloletnickih brakova devojcica u starosnoj dobi od 13 do 17 godina. Romske devojčice žive u strahu od ove prakse, strahu da je prijave jer će ostati bez primarne porodice usled primene Krivičnog zakona Republike Srbije i često ćute i ne žele da pravno procesuiraju nasilje koje im se dogodilo ili im se događa.

Sistem Republike Srbije ne primenjuje adekvatno zakone i ne reaguje na praksu ranih brakova pozivajući se na običajno pravo što jasno krši ljudska prava devojčica. Rani brak je seksualno nasilje nad devojcicama. Udruženje će i dalje aktivno zastupati za jačanje institucionalnih odgovora na ovu praksu, snažnije sprovođenje zakona i uveđenjem posebnih mera podrške devojčicama žrtvama seksualnog nasilja pod okriljem ove prakse.

ZAUSTAVIMO SEKSUALNO NASILJE NAD ROMSKIM DEVOJČICAMA!!!

girls day