023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

jordan 01

Aman, Jordan, 9.-10.07.2018. godine

Predstavnice UNICEF kancelarije u Srbiji podržale su putovanje naše mlade aktivistkinje u Aman, Jordan, gde smo imale priliku da steknemo nova znanja i veštine u radu sa devojčicama koje su iskusile rane brakove, izbeglištvo i koje su žrtve seksualnog nasilja. Pod okriljem UNICEF kancelarije u Jordanu, posetile smo omladinski centar Makani, kampove i razgovarale sa predstavnicima institucija jordanske vlade, prikupljajući priče i iskustva u radu sa ovom posebnom temom i ciljnom grupom (devojčice 18- i njihove porodice i devojke 18+).

jordan 02

jordan 03