023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

kirgistan 01

Biškik, Kirgistan, 08-10.08.2018. godine

kirgistan 02Forum ženskih HVO iz Kirgistana uz podršku Global fonda za žene održalo je Konferenciju „Izazovi fundamentalizma u Euroaziji - Centralnoj Aziji, u periodu od  08. do 10.08.2018. godine u Biškeku, u Kirgistanu.

Konferencija je imala za cilj da ojača razmevanje i kolektivnu svest o narastajućim fundamentalističkih pokreta u regionu kao i izazova koji su rezultat njihovog jačanja, da istraže i razviju feminističke strategije prema ovim izazovima i procene mogući uticaj i idenfiikuju mogučnosti saradnje između ženskih pokreta kako bi podigli svest i ojačali ukazivanje na fundamentalističke grupe i pokrete.

O fundamentalizmu u Srbiji i njegovom uticaju na stanje ženskih prava, prema Romkinjama posebno, prvog dana Konferencije govorila je predstavnica Udruženja Roma Novi Bečej, Zorica Šurlan u partnerstvu sa aktivistkinjama Žena u crnom. Udruženje Roma Novi Bečej ukazalo je na veoma stroge tradicionalne norme koje važe u životu Romkinje, običajnom pravu koje umanjuje značaj žena, njihovo obrazovanje, radno angažovanje i socijalizaciju.