023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

Zrenjanin, 14-15.09.2018. godine

shadow reporting cedawUdruženje Roma Novi Bečej, kao organizacija članica Mreže SOS Vojvodina, uključena je u projekat izrade izveštaja iz senke o primeni UN Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW). Projekat realizuje Mreža SOS Vojvodina uz podršku UNWOMEN Srbija i Evropske komisije.

Na sastanku održanom u Zrenjaninu 14.-15. septembra 2018. godine, ukupno 15 predstavnika-ca organizacija i nezavisnih stručnjakinja razmatrali i diskutovali o metodologiji i sadržaju ovog izveštaja.

Izveštaj će sadržati i specifična stanovišta 10 višestruko marginlaizovanih grupa žena (žene sa invaliditetom, Romkinje, žene sa sela, pripadnice nacionalnih manjina, samohrane majke, zatvorenice, zene u institucijama, žene sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja, pripadnice LGBT populacije i migrantkinje. Time će ovaj izveštaj istaći karakteristične probleme sa kojima se ove žene suočavaju.