023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

02.11.2022. Ombudsmad femicid

Dana 02.11.2022. u Novom Sadu u hotelu Sheraton Pokrajinski zaštitnik građana – Ombudsman održao je sastanak o prevenciji femicida za profesionalce/ke iz Centra za socijalni rad sa teritorije AP Vojvodine.  Sastanak je otvorio i učesnicima/cama poželeo dobrodošlicu Pokrajinski Zaštitnik građana dr Zoran Pavlović, a zatim se učesnicima/cama obratila i predstavnica UNWOMEN kancelarije u Srbiji, Andrijana Čović.

02.11.2022. Ombudsmad femicid 02

Prezentaciju o tome šta znamo o Femicidu u Srbiji kroz rezultate istraživanja pod nazivom "Društveni i institucionalni odgovor na Femicid u Srbiji" predstavila je dr Kosana Beker, konsultantkinja. Zatim je kroz prezentaciju podsetnik o Konferencijama slučaja kao metodu rada na slučajevima porodičnogi partnerskog nasilja vodila Danica Todorov, konsultantkinja. Predstavnica Udruženja Roma Novi Bečej i konsultantkinja na SOS telefonu, Vesna Ćerimović predstavila je učesnicima/cama Konferencije slučaja u praksi na osnovu terenskih isustava prethodno realizovanih Konferencija, a koje su se sprovodile u 10 gradova u Vojvodini tokom 2022. godine. Prisutni su imali/e priliku da čuju kako su se sprovodile Konferencije slučaja, koji su rezultati postignuti, a predstavljeni su i primeri dobre prakse kao i preporuke za unapredjenje rada i saradnje na ovoj metodologiji rada. Učesnici/e dobili/e su zadatak da kroz radu u grupama prodiskutuju i osmisle na koji način bi kroz neki specifičan slučaj organizovali i sproveli Konferenciju slučaja i nakon 15 minuta diskusije pojedinci iz grupe su izlagali svoje primere. Tokom diskusije predstavnice centara za socijalni rad imale su različita mišljenja o eventualnim rešenjima i podršci u slučajevima o kojima su diskutovali u grupnom radu. Nekoliko predstavnica centara za socijalni rad mišljenja je da im je neophodna podška NVO u radu sa ženama iz marginalizovanih grupa dok ostale predstavnice smatraju da im nije potrebna saradnja sa NVO.

02.11.2022. Ombudsmad femicid 03