023-774-959
023-775-843
Radnim danima 09:30 -15h
0800-10-10-10
 Jedinstveni  SOS
 telefon Vojvodine

Udruženje Roma Novi Bečej je u saradnji sa Domom Kulture Novi Bečej u okviru kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” organizovalo promociju filma “Ne tiče me se - Tiče se svih nas” koji je izradila Američka Ambasada.

25.11. film 01

Posle promocije filma kampanju je otvorila predstavnica lokalne samouprave Novi Bečej, a i otvorena je diskusija  sa gradjanima/kama o važnosti reagovanja i sprečavanja nasilja.

25.11. film 02

Ovaj dokumentarni film je snimljen u okviru globalne kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja” i ima za cilj da objasni svim građanima važnost prijavljivanja nasilja. U filmu se obraćaju stručnjaci iz oblasti prevencije porodičnog nasilja, zaštite žrtava, i zvaničnici institucija koje su zadužene da štite sve građane od bilo koje vrste nasilja, a posebno rodno zasnovanog nasilja. U filmu se vide scene iz društvenog eksperimenta koji je sproveden kako bi se  zabeležile i reakcije građana na nasilje nad ženama. Cilj ovog filma jeste da već jednom stavimo zarez u rečenicu “ne tiče me se” kako bismo svi stali u zaštitu naših sugrađanki i rekli “ne, tiče me se…tiče se svih nas” jer smo svi deo naše zajednice i jednako dužni da svakog pojedinca štitimo od nasilja i jednako obavezni da ne ćutimo.