lokalno protiv nasilja i trgovine ljudimaUdruženje Roma Novi Bečej je u okviru projekta „Lokalno protiv nasilja i trgovine ljudima“, podržanog od strane organizacije civilnog društva Astra – Akcija protiv trgovine ljudima u okviru BAN III projekta Evropske unije, sprovelo dve fokus grupe sa predstavnicima institucija, četiri fokus grupe sa višestruko ranjivim kategorijama stanovništva podeljenim po polu (dve muške i dve ženske grupe) i anktiralo građane o poznavanju i dostupnosti usluga zaštite od nasilja u porodici i trgovine ljudima na nivou opštine Novi Bečej.